Diplom

Dato: 1581-08-24Signatur: ubb-1581-08-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Høvedsmann på Bergenhus Hans Lindenov, lagmann Axel Frederiksen og borgermester i Bergen Anders Schriver stadfester to tillegg til gullsmedenes laugsartikler (brev av 1568, 2. september).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed

Relatert til: Hans Lindenouw, Axel Frederiksen, Anders Schriver

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament

comments powered by Disqus