Diplom

Dato: 1583-12-18Signatur: ubb-1583-12-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Truils Laurissen, sogneprest i Domkirken i Bergen, leier en grunn i Hollenderstredet til Jon Willumssøn. Den sedvanlige grunnleien betales til Domkirkens sogneprester.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn)

Relatert til: Madtz Schieel til Hesselballe, Frederik Steen, Truils Laurissen, Jon Willumssønn, Maritte Amundsdatter, Erik Laurissen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus