Diplom

Dato: 1588-08-04Signatur: ubb-1588-08-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Søffren Anderssøn, hospitals-ombudsmann i Bergen, kunngjør at han på spetalens og de fattiges vegne har tillatt brevviseren Anders Anderssøn å bygge en laksegård på den grunn som tilkommer de fattige på Stauri i Nedstryn sogn. Grunnen ligger i åsen innenfor Stauribø. For dette skal han forplikte seg til årlig og i god tid å gi til ham eller hospitalets fullmektige et halv pund smør.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Byggetillatelse, Ombudsmann, Gård ; (laksegård), Laksegård, Hospital, Hospital ; (ombudsmann), Hospital ; (fullmektig), Spedalske, Fattige, Fullmektig

Relatert til: Søffren Anderssønn, Anders Anderssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus