Diplom

Dato: 1588-08-20Signatur: ubb-1588-08-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Gullsmedene i Bergen klager til høvedsmannen på Bergenhus Niels Bild, samt lagmann, borgermestere og råd i Bergen, over at fremmede gullsmeder trenger seg inn i Bergen og tar levebrødet fra dem. Brevet er underskrevet av tolv menn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Klage

Relatert til: Niels Bild

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus