Diplom

Dato: 1592-09-27Signatur: ubb-1592-09-27a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Morten Torbjørnssøn, sorenskriver i Nordfjord, og tre bønder foretar et jordskifte mellom brødrene Jacob, Botolf, Peder, Poul og Rasmus Oluffssønner i gårdne Rand og Hammer i Innvik prestegjeld, Utvik kirkesogn og Stryn skipreide i Nordfjord.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdragelse

Relatert til: Morten Torbjørnssønn, Jacob Oluffssønn, Botolf Oluffssønn, Peder Oluffssønn, Poul Oluffssønn, Rasmus Oluffssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus