Diplom

Dato: 1596-10-23Signatur: ubb-1596-10-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lagmann Martin Nielssøn i Stavanger foretar et arveskifte mellom Torstein Oddssøn på Vadla og hans søsken: Peder og Jon Oddssønner, Ingjerd og Gurid Oddsdøtre på den ene side, og Gjest, Oluf og Knud Ellendssønner, Anna og Maretta Ellendsdøtre på den annen side. Arvegodset er gardparter i Fisketjønn og Vårvik i Suldal, Høyland i Årdal, Vadla, Østerhus, Segedal, Ramnsfjell, Asseim og Førde i Hjelmeland, og Eikeland og Hole i Høgsfjord. Brevet er skrevet "wdj Arnegaard".

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Gods, Arveskifte, Arvegods, Lagmann ; (Stavanger)

Relatert til: Martin Nielssønn, Torstein Oddssønn på Vadla, Peder Oddssønn, Jon Oddssønn, Ingjerd Oddsdatter, Gurid Oddsdatter, Gjest Ellendssønn, Oluf Ellendssønn, Knud Ellendssønn, Anna Ellendsdatter, Maretta Ellendsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus