Diplom

Dato: 1598-01-11Signatur: ubb-1598-01-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Christoffer Knudssøn på Bjarkøy i Senja len selger, på vegne av Maren og Maritte Wildhielmsdøtre på Buvika i samme len, til Sylvester Tørressøn på Åfet i Feios skipreide i Sogn og Torsten Hågenssøn på Dyrdal i Vlland (Aurland) skipreide i Sogn, halvannen laups leie i gården Åfet. Betalingen har han motatt. Salget foregår på Bergens rådhus i nærvær av Bergens lagmann og borgermester pluss to rådmenn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Salg ; (leie)

Relatert til: Christoffer Knudssønn på Bjarkøy, Maren Wildhielmsdatter på Buvika, Maritte Wildhielmsdatter på Buvika, Sylvester Tørressønn på Åfet, Torsten Hågenssønn på Dyrdal

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus