Diplom

Dato: 1598-04-23Signatur: ubb-1598-04-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Oluff Knutssøn i Kjellerviken (Saltkjelvik i Skodje) (Finnmarken) selger til sin bror Anders Knutssøn på Ulvestad i Vatne sogn, sin rydningsgrunn, som han har arvet etter sin far Knut Olssøn. Seks menn stadfester brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Arv, Stadfesting, Salg ; (grunn), Grunn

Relatert til: Oluff Knutssønn i Kjellerviken, Anders Knutssønn på Ulvestad, Knut Olssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir
  • Bumerke

comments powered by Disqus