Diplom

Dato: 1600-10-08Signatur: ubb-1600-10-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Asbjørnsen på Ambdall (i Tysvær?) og Thørris Hansen, selger til Knud Oluffssenn på Lillesund (i Skåre?) sin odelspart "wdj Berie i Føye schebredt och Sundhordlehenn" (Berge på Bømlo?). Salget bevitnes av fire (fem?) menn fra Sørhaug, Gard og Vistad (i Skåre). Brevet er skrevet "paa Thiull i Stiernerøenn thennd 8. octob. Anno..." (avrevet).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (odel), Odelspart

Relatert til: Anders Asbjørnsen på Ambdall, Thørris Hansen, Knud Oluffssenn på Lillesund

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus