Diplom

Dato: 1602-02-14Signatur: ubb-1602-02-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders på Ylmeim, lensmann i Nordnes skipreide, og 6 andre lagrettemenn kunngjør på Ylmeim kirkebakke etter gudstjenesten, at de på spørsmål fra deres sogneprest Mikkel Mikkelssøn svarte bekreftende på at de hadde hørt Gaute på Fimretie bruke munn på sognepresten i hans kirketjeneste såvel på prekestolen som foran alteret.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Kirke, Anklage, Bekreftelse, Gudstjeneste

Relatert til: Anders på Ylmeim, Mikkel Mikkelssønn, Gaute på Fimreite

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus