Diplom

Dato: 1602-04-18Signatur: ubb-1602-04-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks menn kunngjør, at Anders Ulvestad og Ingebrigt Oluffssøn bekjentgjorde for dem på Vatne kirkegård, at Ingebrigt hadde pansatt hos Anders 2 mellag i gården Ertesvåg for 16 gamle daler. Anders skulle beholde godset inntil Ingebrigt eller hans barn igjen skulle innløse det. Ingebrigt bekjentgjorde også, at han hadde vært hos Skipper Lauritz og bedt om en tønne mel for det samme gods.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Betaling, Gods, Pantsetting, Bekjentgjøring, Mellag

Relatert til: Anders Ulvestad, Ingebrigt Oluffssønn, Skipper Lauritz

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus