Diplom

Dato: 1602-10-16Signatur: ubb-1602-10-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hendrick Treckell og Tidtke Smidt, de farløse og umyndige barns forstandere i Korskirkens sogn i Bergen, kunngjør, at de med samtykke av lagmann, borgermesterere og rådmenn, på Hendrich Hendrichssøn Piaskes vegne, som ikke er ved sin fulle forstand, har solgt til Hendrich Been alle de hus og hauger med herligheter, som Hendrich Piaskes foreldre hadde eiet i Korskirkens sogn. For dette mottar de i betaling, etter 6 menns vurdering og tilnevnt av øvrigheten åtte hundre (riks)daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Forstander, Rådmann ; (Bergen), Eiendom

Relatert til: Hendrick Treckell, Tidtke Smidt, Hendrich Hendrichssønn Piaske, Hendrich Been

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus