Diplom

Dato: 1603-11-22Signatur: ubb-1603-11-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de i nærvær av Peder Due til Meyberggaard, fullmektig for Laurits Kruse i hans fravær, avsier dom i saken mellom gullsmedene i Bergen og gullsmedenken Maren Lampe. Under henvisning til embeds-skråen fra 1588 skal hun uhindret få bruke sitt gullsmedembede under forutsetning av at hun ikke bryter embedets regler. Hun må la oldermennene stemple det sølv hun forarbeider da hun har forbud mot å bruke sin avdøde manns stempel.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Dom, Borgermester ; (Bergen), Gullsmed, Rådmann ; (Bergen), Fullmektig, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Oldermann, Enke, Gullsmedembete, Skrå, Vedtekt

Relatert til: Jacob Jørgenssønn, Peder Due til Meyberggaard, Laurits Kruse, Maren Lampe

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus