Diplom

Dato: 1606-07-21Signatur: ubb-1606-07-21


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks oppnevnte menn foretar et arveskifte etter Torstein Olssøn på Børøy mellom hans sønn, sønnesønn og 4 døtre. Arven gjelder gods bl. a. i gårdene Børøy, Fylkesnes, Nese og Søvold.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Arv, Gods, Arveskifte

Relatert til: Torstein Olssønn på Børøy

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus