Diplom

Dato: 1607-10-07Signatur: ubb-1607-10-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Oluf Jørgenssøn på Rød, Gunder på Føleidet, Peder Olssøn på Rand, Oluf Rasmussøn i Gjengedalen, Mogens Kolbeinssøn på Mykleboststad, Iver Nilssøn i Lindvik, Jorunn Iversdatter på Alme og Hagtorn på Sande kunngjør, at de har solgt til Arne Iverssøn på Agjeld i Olden, deres jordgods i samme Agjeld, og at de har mottatt betaling for jordgodset.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Jordgods

Relatert til: Oluf Jørgenssønn på Rød, Gunder på Føleidet, Peder Olssønn på Rand, Oluf Rasmussønn i Gjengedalen, Mogens Kolbeinssønn på Mykleboststad, Iver Nilssønn i Lindvik, Jorunn Iversdatter på Alme, Hagtorn på Sande, Arne Iverssønn på Agjeld

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus