Diplom

Dato: 1609-07-04Signatur: ubb-1609-07-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Borgermestere og rådmenn i Bergen har overdratt til Michell Jenssøn, borgermester i samme by, en av de grunner (Dønnerengen), som var skjenket byen av kongen og som har tilhørt St. Hans og Munkelivs klostre og Allehelgens kirke. Grunnen ligger like ved Nøstet ovenfor den nye reperbanen. Grunnleien er 3 danske mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kloster, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Reperbane

Relatert til: Michell Jenssøn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus