Diplom

Dato: 1609-12-18Signatur: ubb-1609-12-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Strange Jørgenssøn har, på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, utleiet til Laurits Hanssøn, borger i Bergen, en av Munkeliv klosters grunner. "Liggendis Ude paa Strandenn Neden for gadenn, Emellem Jesper Langmand och Friscs (?) Husse". Grunnleien er 3 danske mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn)

Relatert til: Strange Jørgenssønn, Henning Walkendorf til Glorup, Laurits Hanssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus