Diplom

Dato: 1610-03-13Signatur: ubb-1610-03-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lytcke Kipper og Theus Jacobssøn, borger og Korskirkens ombudsmann i Bergen, har på Korskirkens vegne utleiet til mester Elias Thillgenner, badskjær i samme by, en grunn som ligger nedenfor rådhuset, "som forne Mester Elias haffuer sinn Stenkelder paastaaenndis". Grunnleien er 1 dansk mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Mester, Ombudsmann, Kirke, Badskjær

Relatert til: Lytcke Kipper, Theus Jacobssøn, Elias Thillgenner

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus