Diplom

Dato: 1612-02-04Signatur: ubb-1612-02-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anved Knutssøn på Helland i Ullensvang sogn kunngjør, at han har overdratt til sin svoger, Jerrand Tolleffssøn på Isberg i Odda sogn, gods i gården Isberg som årlig gir 18 mark smør. Dette hadde han fått i giftermålet med Synnøve Iversdatter. I betaling mottar han 14 gode riksdaler og 1 riksdaler i skjøtningsøre. Seks lagrettemenn i Ullensvang skipreide har underskrevet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Gods, Overdragelse, Skjøtningsøre

Relatert til: Anved Knutssønn på Helland, Jerrand Tolleffssønn på Isberg, Synnøve Iversdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus