Diplom

Dato: 1612-10-12Signatur: ubb-1612-10-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hans Glad, Bergens og Gulatings lagmann, stadfester og overfører til pergament et markeskiftebrev av 20. oktober 1608 på anmodning av Oluff Stenssøn på Fimmeland, Nausdal i Sunnfjord. Brevet viser at 12 lagrettemenn fra Jølster og Førde skipreider hadde på denne dag gått markegang og gjort jordskifte på Fimmeland mellom Oluff Stenssøn og hans bror og granne Gunille med sine medbrødre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Markegang, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Stadfesting, Makeskifte, Anmodning, Makeskiftebrev, Skifte ; (jord)

Relatert til: Hans Glad, Oluff Stenssønn på Fimmeland, Gunille

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus