Diplom

Dato: 1613-10-04Signatur: ubb-1613-10-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kirsten Oluffsdatter, enke etter Morten Madssøn i Aurland i Sogn, kunngjør, at hun har leiet til Oluff Endressønn på Børøy i Finnås prestegjeld i Sunnhordaland, 2 laups leie i Børøy, som Anders Pederssøn har påbodd og leiet, inntil hun selv eller noen av hennes barn ønsket å ta jorden i besittelse. Jacob Anderssøn, sogneprest i Aurland prestegjeld, har bevitnet kontrakten.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Sogneprest, Jord, Bygsel, Kontrakt, Leie ; (gård)

Relatert til: Kirsten Oluffsdatter, Morten Madssønn i Aurland, Oluff Endressønn på Børøy, Anders Pederssønn, Jacob Anderssønn

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus