Diplom

Dato: 1614-11-15Signatur: ubb-1614-11-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

De 15. november 1614 fikk Peder Jenssøn penger for 18 merkers jordgods som også var Ole Yttreides bruk. "Aldrig kanf Jeg for fare, Enten aff Pantebreffue, Eller Effter Regenshabs Bøger," at noen har gitt en slik rettighet av Stauri, mens Truls hadde det i pant.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Betaling, Pant, Jordgods, Pantebrev, Regnskap

Relatert til: Peder Jenssønn, Ole Yttreide

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus