Diplom

Dato: 1615-02-14Signatur: ubb-1615-02-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Mads Størssøn, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord, kunngjør, at han har solgt jordgods, 1 laup smør og 1 laup salt i Noreim og 3 merker smør i Skutleberg, til Ingeborg Engebrettsdatter på Noreim i Vikøy prestegjeld. For dette mottar 75 gangbare riksdaler og 11 riksdaler i skjøtningsøre. Seks menn signerer brevet etter at de har sett Mads Størssøns kjøpsbrev, skrevet av ham selv på papir og datert Noreim, 29. november 1611.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Sogneprest, Kjøpsbrev, Skjøtningsøre, Jordgods

Relatert til: Mads Størssønn, Ingeborg Engebrettsdatter på Noreim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus