Diplom

Dato: 1616-02-23Signatur: ubb-1616-02-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Arne Amundsen på Aksdal "vdi Av[as]nes Sogen och Schiberidt" (Etne i Sunnhordaland?) selger og overdrar en jordpart i Holmeland til Adne Svendsen på Birkenes, og kvitterer for mottatt betaling. Brevet besegles av Hans Bugge, sogneprest i Etne, lensmann Siffuer på Birkenes, og lagrettemennene Ingvord på Vinje og Hagen på Skjold. "Actum Stølle tingstuffue" (Støle i Etne). 23. februar 1616.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jordpart, Overdragelse ; (jord)

Relatert til: Arne Amundsen på Aksdal, Adne Svendsen på Birkenes, Hans Bugge, Siffuer på Bireknes, Ingvord på Vinje, Hagen på Skjold

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus