Diplom

Dato: 1617-03-24Signatur: ubb-1617-03-24a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gunder Kjetillssøn på Huse og Sivor Kjetilssøn på Bu i Kinsarvik kunngjør et makeskifte med Hagtor Utormssøn på Morangsnes i Kvinnherrad i Sunnhordaland. Hagtor får en odelsprt i gården Store Røten i Kinsarvik, mens de til gjengjeld får en part i gården Tveisme i Kinsarvik. i mellomlegg gir de Hagtor 4 gode riksdaler. Sorenskriver Niels Riis i Hardanger, Jon Bjørnssøn på Bøvre og Samson Farteinssøn på Store Linge overvar makeskifte.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Makeskifte

Relatert til: Gunder Kjetillssønn på Huse, Sivor Kjetilssønn på Bu, Hagtor Utormssønn på Morangsnes, Niels Riis, Jon Bjørnssønn på Bøvre, Samson Farteinssønn på Store Linge

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus