Diplom

Dato: 1619-10-11Signatur: ubb-1619-10-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Oluf Olssøn på Frøsten i Ulvik kunngjør, at han på Ulviks ledingsting den 7. oktober 1619 solgte til sin frendekone Birgitte Sivorsdatter sin odelspart i Drage i Tørvikbygden (Jondal), som har en landskyld på en halv laups smør og en hud. Betalingen er 36 riksdaler. Lensmann Torstein på Aga og tre menn blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Landskyld, Lensmann, Salg ; (odelspart), Ting ; (ledingsting)

Relatert til: Oluf Olssønn på Frøsten, Birgitte Sivorsdatter, Torstein på Aga

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus