Diplom

Dato: 1620-03-20Signatur: ubb-1620-03-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ellend Jonssøn på Holstad i Vik kunngjør, at han har solgt til Anders Lauritssøn på For i Luster sin odelspart på en halv laups leie i gården Nese i Sognfjara i Kvamsøy skipreide. Tre menn er blitt anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Leie ; (av jord), Bygsel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Ellend Jonssønn på Holstad, Anders Lauritssønn på For

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus