Diplom

Dato: 1623-05-16Signatur: ubb-1623-05-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Henrik Simenssøn, borger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Gudmund Erikssøn, fogd over Nordhordaland, to hus med hage som ligger på Stranden mellom borgermester Poul Iversønns og Anders Evertssøns hus. To av byens borgere og byskriver Jesper Davidssøn anmodes om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Hage, Byskriver ; (Bergen)

Relatert til: Henrik Simenssønn, Gudmund Erikssønn, Jesper Davidssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus