Diplom

Dato: 1623-11-13Signatur: ubb-1623-11-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Syver Arnessøn på Alvestad, Knut Guttormssøn på Svartløken, Hallvord Ellingssøn på Giskehaug, Oluff Madssøn på Kjølvås (Kilsti?), Peder Jonssøn på Hjelle og Peder Sivordssøn på Øvrebostad kunngjør, at de har solgt sine arvelig tilfalte jordparter i Indre Dale til Laurits Gregorssøn på Dale. Like så har Erik Gregorssøn på Sve solgt alle sine jordparter i Indre Dale til sin bror Laurits. Det oppregnes hva hver får i betaling. Seks lagrettemenn i Nordal skipreide blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Arv, Salg ; (jordpart)

Relatert til: Syver Arnessønn på Alvestad, Knut Guttormssønn på Svartløken, Hallvord Ellingssønn på Giskehaug, Oluff Madssønn på Kjølvås (Kilsti?), Peder Jonssønn på Hjelle, Peder Sivordssønn på Øvrebostad, Laurits Gregorssønn på Dale, Erik Gregorssønn på Sve

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus