Diplom

Dato: 1624-06-26Signatur: ubb-1624-06-26


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders Johannssøn, født i Bergen og nå borger i Assens på Fyn, kunngjør, at han med samtykke av sin formynder, borgermester Wilken Tormodssøn i Bergen, og sin stefar Henrik Strarup har solgt til Jokum Surbeck noen av sine eiendommer og grunner, som han hadde arvet etter sin far og som ligger uti Munkegården på Stranden. En årlig grunnleie skal betales. Henrik Koren og Johan Lauritssøn anmodes om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Eiendom, Salg ; (eiendom), Borger

Relatert til: Anders Johannssønn, Wilken Tormodssønn i Bergen, Henrik Strarup, Jokum Surbeck, Henrik Koren, Johan Lauritssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus