Diplom

Dato: 1624-08-14Signatur: ubb-1624-08-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tolleff Gunhardssøn på Hustoft kunngjør, at han med sin hustru Marit Aslaksdatters samtykke har solgt til hennes bror Askild Aslakssøn på Hervik hennes odelsgods, som ligger i Hervik i Tysvær sogn og Leiranger skipreide, for 84 1/2 riksdaler, en to-års gammel fole og igjen 2 riksdaler. Seks menn blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Odelsgods, Salg ; (odelsgods)

Relatert til: Tolleff Gunhardssønn på Hustoft, Marit Aslaksdatter, Askild Aslakssønn på Hervik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus