Diplom

Dato: 1626-03-09Signatur: ubb-1626-03-09


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knud Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner Samuell Samuelssøn, som er bostatt i Vik i Sogn, til å møte for retten på Bergen rådstue en måned etter at denne stevningen er blitt forkynt for ham. Johan Slytter og Lucas Gullsmed (?) har nemlig på vegne av gullsmedlauget i Bergen anklaget ham for å handle mot laugskråens § 1.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Laug, Gullsmed, Anklage, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue, Laugskrå

Relatert til: Knud Gyldenstjerne til Aagard, Samuell Samuelssønn, Johan Slytter, Lucas Gullsmed (?)

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus