Diplom

Dato: 1628-05-24Signatur: ubb-1628-05-24b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ingebrett Jonssøn på Skjervum i Vik skipreide kunngjør at han med sin hustru Siri Andersdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn, barnefødt på Hanevik, og hans trolovede festemø Gjertrud Andersdatter sin odels-jordpart i gården Halleseter for 10 riksdaler med skjøtningsøre. Fire menn blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Ingebrett Jonssønn på Skjervum, Siri Andersdatter, Hans Asgrimssønn, Gjertrud Andersdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus