Diplom

Dato: 1634-10-02Signatur: ubb-1634-10-02


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Maren Johansdatter, enke etter rådmann Sven Hanssøn i Stavanger, kunngjør at hun påny har solgt til Trine Arentsdatter, enke etter Carsten Brockers, deres grunn og eiendom i Bergen, som hennes mann 27. januar 1624 solgte til Carsten Brockers, men som det ennå ikke har foreligget noe fullstendig skjøte på. Borgermester Poul Knudssøn i Stavanger og Junge Schrøder i Bergen blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Eiendom, Rådmann ; (Stavanger), Borgermester ; (Stavanger)

Relatert til: Maren Johansdatter, Sven Hanssønn, Trine Arentsdatter, Carsten Brockers, Poul Knudssønn, Junge Schrøder

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus