Diplom

Dato: 1634-10-14Signatur: ubb-1634-10-14c


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Trine Arentsdatter en av klosterets grunner som ligger ute på Stranden mellom Junge Jahn Schrøders hus på den nordre side og Henrik Luchessøns hus på den søndre side. Den årlige grunnleie er 3 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Relatert til: Jens Ibssønn, Christian Friis til Kragerup, Trine Arentsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus