Diplom

Dato: 1634-11-03Signatur: ubb-1634-11-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Halgeir Samsonssøn på Meland (?) i Ullensvang sogn, Aksel Samsonssøn på Meland i Skjold skipreide i Ryfylke, Torgeir Siverssøn på Lille Fosse, på vegne av sin hustru Dorthe Samsonsdatter, samt Christen Fillipssøn på Stusvik i Onarheim sogn i Sunnhordaland, kunngjør at de har solgt til søsteren og fasteren Madalene Samsonsdatter på Nes i Varaldsøy sogn, sine odelsparter i gården Øvre Spilde i Granvin sogn. De får hver 60 riksdaler pluss 3 riksdaler i skjøtningsøre. Lensmann og fem edsvorne menn i Strandebarm skipreide blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lensmann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Halgeir Samsonssønn på Meland, Aksel Samsonssønn på Meland, Torgeir Siverssønn på Lille Fosse, Dorthe Samsonsdatter, Christen Fillipssønn på Stusvik, Madalene Samsonsdatter på Nes

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus