Diplom

Dato: 1641-04-19Signatur: ubb-1641-04-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Axel Mott (Mowat) til Hovland kunngjør et makeskifte med Lasse Vigleikssøn på Tveit i Mundheimsdalen i Strandebarm skipreide. Han overlater til Lasse sin odelsjord i gården Eide i Hålandsdalen i Strandvik skipreide og mottar til vederlag hans odelsjord Bustetun (i Odda sogn) i Sørfjorden. I mellomlegg betaler Lasse 40 riksdaler. Axel Mowat har underskrevet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelsjord

Relatert til: Axel Mott (Mowat) til Hovland, Lasse Vigleikssønn på Tveit

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus