Diplom

Dato: 1642-07-19



Signatur: ubb-1642-07-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sorenskriver Iver Ancherssen i Nordfjord og seks lagrettemenn i Davik skipreide har på anmodning av Volchard Broderssøn, ombudsmann over kloster- og kirkegods i Bergen, avgjort en trette om rette markeskjell mellom bøndene på gårdene, Stranda som tilhører kongen, og Våge som har vært Apostelkirkens gods.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Sorenskriver, Kirkegods, Bonde, Ombudsmann, Konflikt, Markeskjell

Relatert til: Iver Ancherssen, Volchard Broderssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus