Diplom

Dato: 1642-10-22Signatur: ubb-1642-10-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Rådmenn og borgermestere i Bergen har utleiet til Gjøde Pederssøn fra Kaupanger i Sogn, og hans hustru Kirsten Pedersdatter en av byens grunner, som ligger tvers ovenfor Rosenberg og som han hadde kjøpt av Else, enke etter Arendt Nagel, og Jens Erichssønn. Grunnen var en del av det kloster- og kirkegods som var skjenket byen av kongen. Den årlige grunnleie er 3 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gods ; (kirkegods), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Gods ; (klostergods)

Relatert til: Gjøde Pederssønn, Kirsten Pedersdatter, Else, Arendt Nagel, Jens Erichssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus