Diplom

Dato: 1647-09-04Signatur: ubb-1647-09-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken i Bergen, har utleiet til Jesper Mognsen og hans hustru Anne Berendsdatter en av prestekallets grunner på stranden ved Claus Jacobsens gatehus og grunn. Den årlige grunnleien er 2 1/2 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

Relatert til: Jonas Pedersen, Jesper Mognsen, Anne Berendsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus