Diplom

Dato: 1648-04-08Signatur: ubb-1648-04-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Saltø, utleiet til Johan Windelexssøn Lampe i Bergen og hans hustru Besse Jonsdatter en av klosterets grunner som ligger på Markegaten. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Relatert til: Volchard Broderssønn, Christian Ulfeldt til Urup, Corfits Ulfeldt til Saltø, Johan Windelexssønn Lampe, Besse Jonsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus