Diplom

Dato: 1649-03-29Signatur: ubb-1649-03-29


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Albrigt Shell i Bergen en av slottets sjøgrunner som ligger ved Hollenderstredet nede i Bollergården. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

Relatert til: Ove Bjelke til Austrått, Albrigt Shell

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus