Diplom

Dato: 1649-07-20Signatur: ubb-1649-07-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Jens Nielssen og hans hustru Karen Pedersdatter en av byens grunner nede ved Nøstet som han ifølge skjøte av 7. juni 1648 hadde kjøpt av Jacob Goiesse (?) på Møllendal ved Bergen. Den årlige grunnleie er 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen)

Relatert til: Jens Nielssen, Karen Pedersdatter, Jacob Goiesse (?)

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus