Diplom

Dato: 1649-12-03Signatur: ubb-1649-12-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kirsten Jacobsdatter på Bolstad i Vassenden åtting på Voss (Evanger) har solgt til Henrik Gjertssøn Miltzow, sogneprest på Voss og prost i Hardanger, og hans hustru Christense Madsdatter sin odelsjord i gården Lydve i Gullfjerdingen åtting på Voss. I betaling fikk hun 250 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Sogneprest, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Relatert til: Kirsten Jacobsdatter på Bolstad, Henrik Gjertssønn Miltzow, Christense Madsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus