Diplom

Dato: 1650-01-07Signatur: ubb-1650-01-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks borgerer i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssen og Søffren Jenssen, borgermestere i samme by, skulle etter Envold Ludts egen begjæring den 8. januar foreta en oppmåling av hans grunn på Markeveien like ved Kjellersmuget for å undersøke om den kunne innhegnes og bebygges i overenstemmelse med et tidligere grunnbrev av 22. mai 1608 til Ludts avdøde svigerfar Willum Thommessen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Begjæring, Oppmåling

Relatert til: Rasmus Lauritssen, Søffren Jenssen, Envold Ludt, Willum Thommessen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus