Diplom

Dato: 1650-06-28Signatur: ubb-1650-06-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Abraham Jørgensen, sogneprest på Tysnes og prost i Sunnhordaland, og Rasmus Pedersen, sogneprest i Strandebarm, var på anmodning av deres mor Ellene Nielsdatter, Peder Rasmussens enke, tilstede på prestegården i Strandebarm sammen med sine søsken for å opptegne farens lovlige gjeld samt registrere boets midler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Sogneprest, Prost, Gjeld, Opptegnelse, Bo, Registrere

Relatert til: Abraham Jørgensen, Rasmus Pedersen, Ellene Nielsdatter, Peder Rasmussen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus