Diplom

Dato: 1651-03-12Signatur: ubb-1651-03-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Henrik Goede i Bergen hra med samtykke av sin hustru Allicken Suartting solgt til kipper Hans Dinies og hans hustru Trinkse Willumsdatter en hageplass bak hans egen eiendom i Dreggen for 40 riksdaler. Den årlige grunnleien er 20 danske skilling. Hans Randou og Hans Britt har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skjøte, Grunn, Grunnleie, Salg ; (hage), Hage, Eiendom, Eiendomssalg

Relatert til: Henrik Goede, Allicken Suartting, Hans Dinies, Trinkse Willumsdatter, Hans Randou, Hans Britt

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus