Diplom

Dato: 1656-04-05Signatur: ubb-1656-04-05


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Brev fra Erik Krag, kongens øverste sekretær, til Ove Bjelke, lensherre på Bergenhus, i anledning hans anmodning til kongen om hans stadfestelse på Fredrik II´s forordning om Korskirkens inntekter. Han skriver at kongen antok det var nok at brevet om denne sak, som befant seg i kanselliet, ble underskrevet av to herremenn og oversendt til Ove Bjelke.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Stadfesting, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Anmodning, Forordning ; (kongelig), Lensherre ; (Bergenhus), Inntekt, Sekretær ; (kongelig), Kanselli

Relatert til: Erik Krag, Ove Bjelke, Fredrik II

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus