Diplom

Dato: 1657-07-12Signatur: ubb-1657-07-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Zacharias Anderssøn i Bergen har med samtykke av sin hustru Mette Jespersdatter solgt til Diderich Bolemann og hans hustru Anne Severinsdatter en grunn hvor Werner Kannegrytes hytte nå står og som ligger på søndre side av Korskirkealmeningen bak Niels Malers eiendom. Hans Hanssøn, Bergen og Gulatings lagmann, og borgermester Ove Jenssøn har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Skjøte, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn

Relatert til: Zacharias Anderssønn, Mette Jespersdatter, Diderich Bolemann, Anne Severinsdatter, Hans Hanssønn, Ove Jenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus