Diplom skapt av

Dato: 1409-10-01


Nettsider
Diplom datert 1409, 1. oktober (i avskriften: 1410, 5. oktober). Håvardstad (Holstad) Ås (Akershus), Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.3. Nr.582


Signatur: ubb-diplom-0073


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn gjør kjent at abbed Bjarne på Hovedøya bygslet gårdene Verp og Skreipin i Haug sokn i Eiker til Agmund Saukeson.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Leieforhold, Biskop, 1400-tallet, Leiekontrakt

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • avskrift

comments powered by Disqus